Conductes i accessoris per a la conducció i evacuació de fums i gasos

Aparells tradicionals d’instal·lació individual a interiors

Mural estanca i sota Nox

logos CE tüvv
Coaxial

Coaxial

Dimensions
(Ø en mm)

Combustible

Gas

Temperatura màxima

200ºC
(Intervals 250ºC)

Materials

Canonada coaxial d’alumini pintada en polièster blanc
Juntes de silicona

Característiques

Conducció de fums en aparells tradicionals càmera Estanca
Facilitat per a la presa de mostres
Diversitat d’adaptadors a caldera

Reg. prod. 0036 CPD 90228 003
Reg. prod. 0036 CPD 90228 004

Biflux

Biflux

Dimensions
(Ø en mm)

Combustible

Gas

Temperatura màxima

200ºC
(Intervals 250ºC)

Materials

Canonada d’alumini pintada en polièster blanc
Juntes de silicona

Característiques

Conducció de fums en aparells tradicionals càmera Estanca
Facilitat per a la presa de mostres
Diversitat d’adaptadors a caldera

Reg. prod. 0036 CPD 90228 001
Reg. prod. 0036 CPD 90228 002