Conductes i accessoris per a la conducció i evacuació de fums i gasos

Aparells tradicionals d’instal·lació individual  i bateria i cascada en interiors

Mural estanca

logos CE Kiwa
Condensació Coaxial

Condensació Coaxial

Dimensions
(Ø en mm)

Combustible

Gas

Temperatura màxima

Màx. 120ºC

Materials

Canonada coaxial d’alumini (cond. exteriors) i PPs (conductes interiors)
pintada en polièster blanc
Juntes EPDM

Característiques

Conducció de fums en aparells de condensació càmera Estanca
Característica bàsica auto extingible
Facilitat per a la presa de mostres
Diversitat d’adaptadors a caldera

Condensació Biflux, Simple i cascada

Condensació Biflux, Simple i cascada

Combustible

Gas

Temperatura màxima

Màx. 120ºC

Materials

Canonada fabricada en PPs
de color blanc
Juntes EPDM

Característiques

Conducció de fums en aparells de condensació càmera Estanca
Característica bàsica auto extingible
Versió de muntatge en cascada o bateria
Facilitat per a la presa de mostres
Diversitat d’adaptadors a caldera