Conductes i accessoris per a la conducció i evacuació de fums i gasos

Aparells tradicionals d’instal·lació individual a interiors

Mural atmosfèrica tir natural i tir forçat

logos CE tüvv
Estanca simple

Estanca simple

Combustible

Gas

Temperatura màxima

200ºC
(Intervals 250ºC)

Material

Canonada d’alumini pintada en polièster blanc
Juntes de silicona

Característiques

Conducció de fums en aparells tradicionals atmosfèrics i tor forçat
Versió M/H apta per a sortides verticals, facilitant el muntatge

Facilitat per a la presa de mostres
Diversitat d’adaptadors a caldera

Reg. prod. 0036 CPD 90228 001
Reg. prod. 0036 CPD 90228 002