Ventilació

Ventilació i extracció de fums en campanes de cuina domèstiques

Disven

Disven 100

Disven 100

Dimensions
(Ø en mm)

Temperatura màxima

Màx. 80ºC

Materials

Canonada i accessoris de plàstic
de color blanc

Característiques

Ús per a ventilació per a assegurar la qualitat de l’aire interior
Ús per a extracció de fums en campanes de cuina domèstiques
Geometries circulars i rectangulars
Configuració Mascle-Femella
Material auto extingible
DISVEN100: Assegura l’extracció d’un cabdal fins a 300 m3/h

Disven 120

Disven 120

Dimensions
(Ø en mm)

Temperatura màxima

Màx. 80ºC

Materials

Canonada i accessoris de plàstic
de color blanc

Característiques

Ús per a ventilació per a assegurar la qualitat de l’aire interior
Ús per a extracció de fums en campanes de cuina domèstiques
Geometries circulars i rectangulars
Configuració Mascle-Femella
Material auto extingible
DISVEN120: Assegura l’extracció d’un cabdal de 300 m3/h A 550 m3/h