Ventilació

Ventilació i renovació d’aire

Alumini flexible

Alumini flexible

Alumini flexible

Materials

Canonada d’alumini flexible
Acabats de color natural i blanc

Característiques

Ús per a ventilació
Modelable i de fàcil instal·lació

Curvatures d’un radi igual al seu diàmetre
Resistent a l’atac per flama oxidant
En format blister; pot presentar-se en format LPV