Ventilació

Accesoris de ventilació

Accesoris de ventilació

Accesoris ventilació

Accesoris ventilació

Dimensions
(Ø en mm)

Materials

Alumini

Característiques

Reixetes, difusors, campanes, suports, balancins i tapes de comptadors